Integretetspolicy – GDPR


Fr o m 2018-05-25 gäller en ny lag; GDPR.

Det är en gemensam lag över hela Europa, som ska göra att samma regler gäller överallt i hela Europa. GDPR ersätter personuppgiftslagen som har varit svensk lag sedan 1988. Med GDPR får alla organisationer/företag ett större ansvar på att ha kontroll på kunders uppgifter.

Läs mer hos tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen.

Petras Häst & Smådjur är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnar till mig som kund och dessa behandlas av mig för att kunna administrera dina inköp.

Petras Häst & Smådjur lämnar inte ut personuppgifter, e-postadresser eller annan kundinformation till tredje part, annat än det som nämns nedan.
Petras Häst & Smådjur har skyldighet att se till att dina uppgifter behandlas enligt följande:

  • Namn, adress, e-post och telefon lagras vid köp av vara för att ge möjlighet att leverera din beställda order, till kundregister samt för kommunikation vid  eventuella returer och specialbeställningar.
  • Till tredje part. speditör PostNord och DHL,  betaltjänsten ResursBank, lämnas din kunduppgifter för leverans och betalning av din/dina order/ordrar. Quadriga används som webbhotell, som också har tillgång till uppgifterna.
  • Dina uppgifter vid köp lagras i 7 år enligt bokföringslagen.
  • Du har när som helst rätt att raderas ur systemet (med vissa begränsningar pga bokföringslagen)
  • Du har rätt att klaga till tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen.

 

Om du undrar över något kring detta, kontakta mig på:

Petras Häst & Smådjur
info@petrasdjur.se

www.petrasdjur.se